Onze eigenheid

Wij willen onze kinderen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid. We willen hen kennis bijbrengen, maar ook een warm nest bieden waarin zij zich kunnen ontplooien als persoon en als lid van een groep.
Image
VISIE

De school Sint-Anna legt het accent op de basisnoden van de kinderen. Vanuit de noden die ze zelf voelen, zijn ze meteen ook meer gemotiveerd om te leren. De doelstellingen van onze werking zijn vastgelegd in het nieuwe leerplan Zin in Leren! Zin in Leven! van Katholiek onderwijs Vlaanderen. Vanuit deze ontwikkelvelden krijgen we als school de opdracht mee een schooleigen opvoedingsproject uit te werken, waar we zeer gericht mee aan de slag zijn. Uiteraard zijn taal en rekenen de basisvaardigheden die kinderen in de basisschool moeten leren. Daarnaast willen we hen de levensvaardigheden meegeven die ze nodig hebben om zelf te kunnen instaan voor hun basisnoden: omgaan met verantwoordelijkheden, omgaan met stress en emoties, sociale relaties en communicatie, zelfbewustzijn, empathie en solidariteit, problemen aanpakken, creatief en kritisch denken. Onze visie om deze vaardigheden aan te leren vertrekt vanuit 5 bouwstenen:


DUURZAME GEZONDHEID 

De kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheden voor het behoud en het verbeteren van gezondheid van zichzelf, anderen en de omgeving. Ze leren nadenken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet. 
Image
Image


WELBEVINDEN

Kinderen hebben nood aan zekerheid en veiligheid. We werken daarom actief aan het welbevinden van alle kinderen op school. 
VERBONDENHEID EN RESPECT

Kinderen worden aanvaard zoals ze zijn, met al hun verschillen. Alle mensen op school horen er bij, en maken samen de school tot wat ze is. Vanuit ons Christelijk opvoedingsproject vinden we het belangrijk dat we extra aandacht geven aan de zwakken en kansarmen. Klasdoorbrekende acties omtrent team spirit verhoogt de verbondenheid. Kinderen worden gestimuleerd voor elkaar te zorgen en te leren samenwerken
Taal is communicatie en verbindt mensen op een unieke wijze. Kinderen leren op onze school taal omdat het betekenis heeft, niet omdat het moet. We werken vanuit het ontwikkelveld ‘Taalontwikkeling’ met lessen en activiteiten voor lezen, spreken, schrijven en luisteren. 

Kinderen gaan op weg naar zelfbewustzijn en zelfrespect: sterke kanten en werkpunten. Ze leren respect tonen voor anderen en van daaruit op te komen voor zichzelf en voor anderen.
Image
Image
BETROKKENHEID EN EXPRESSIE

Kinderen leren graag als ze kunnen exploreren, ontdekken, ordenen en op die manier de wereld beter leren begrijpen. De behoefte aan kennis zorgt voor betrokkenheid bij het leren. We vertrekken vanuit ZILL en bieden diverse methodieken aan om de leerstof boeiend te maken.

Kinderen verblijven graag in een mooie omgeving, daar houden we ook op school rekening mee. We willen kinderen leren niet alleen bewondering te hebben voor schoonheid (in kunst, natuur, erfgoed, …) maar ook zichzelf uit te drukken in expressieve vormen.ZELFONTPLOOIING 

Kinderen willen graag het beste van zichzelf tonen. De school wil aan al de kinderen deze kansen geven, wat ook hun talenten zijn.
Image
KOHa Sint-Anna

Sint-Annastraat 167
9220 Hamme
052/47.16.91
Image
Een school die met hart en ziel alle leerlingen wil begeleiden in een groot deel van de studieloopbaan.

© 2023 KOHa Sint-Anna

Search